uśmiechnięte dziecko przechodzące przez tunel sensoryczny w pokoju wyłożonym kolorowymi puzzlami

Prowadzona przez nas terapia jest oparta o metody i techniki Stosowanej Analizy Zachowania, których skuteczność wielokrotnie weryfikowano w licznych badaniach naukowych.

W naszej placówce priorytetem jest rozwijanie mowy i komunikacji wśród klientów ze spektrum autyzmu. Ponadto prowadzimy działania ukierunkowane na przygotowywanie ich do samodzielnego życia poprzez doskonalenie umiejętności samoobsługowych (np. trening toaletowy).

Mowa / komunikacja

W ramach prowadzonych oddziaływań terapeutycznych skupiamy się na rozwijaniu komunikacji, w szczególności rozwoju mowy. Uczymy proszenia o potrzebne obiekty i aktywności, zadawania pytań oraz komentowania obserwowanych wydarzeń. Rozwijamy umiejętność odpowiadania na pytania oraz prowadzenia konwersacji.

W przypadku dzieci ze szczególnymi trudnościami komunikacyjnymi wprowadzamy wspomagające i alternatywne metody komunikacji. Dobór narzędzia komunikacyjnego opieramy na podstawie analizy silnych stron dziecka oraz wydajności danego systemu komunikacji.

Umiejętności samoobsługowe

W ramach codziennej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu rozwijamy – w miarę ich potrzeb – umiejętności samoobsługowe. W zależności od wieku i aktualnych umiejętności klienta nasza terapia może skupić się na treningu toaletowym, nauce mycia rąk, samodzielnym i bezpiecznym poruszaniu się podczas spacerów, czy przygotowywaniu prostych posiłków.

Inne umiejętności

Oprócz stanowiących u nas priorytet umiejętności komunikacyjnych, a także bardzo ważnych umiejętności samoobsługowych, oferujemy również terapię umiejętności przedszkolnych oraz szkolnych. Uczymy tworzenia prac plastycznych, przygotowujemy do przebywania w dużej grupie. Ponadto przygotowujemy do nabywania umiejętności czytania i liczenia.

Dodatkowo prowadzimy terapię ukierunkowaną na nabywania umiejętności naśladowania czy dopasowywania, które są składową częścią bardziej złożonych kompetencji.

Terapia zachowań trudnych

W ramach naszej pracy niekiedy spotykamy się z zachowaniami określanymi jako trudne. Badania naukowe oraz nasze własne doświadczenia pokazują, że zachowania te są w wyraźny sposób powiązane z brakami odpowiednich umiejętności. W związku z tym, podczas terapii ukierunkowanej na redukowanie / zastępowanie zachowań trudnych, skupiamy się na takich umiejętnościach jak: proszenie o potrzebne obiekty czy aktywności, akceptowanie odmowy, odraczanie nagród, czy uczenie zabawy.

Wszelkie podejmowane przez nas działania prowadzimy z szacunkiem i przekonaniem o podmiotowości oraz wyjątkowości naszych klientów. Akceptujemy osoby ze spektrum i rozumiemy ich szczególne potrzeby. Naszym celem nie jest normalizacja, a zapewnienie im możliwie najlepszego rozwoju i samodzielnego życia w przyszłości.