Psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA). Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w różnych placówkach edukacyjnych, na różnych szczeblach edukacji.

Uczy umiejętności komunikacyjnych w oparciu o Metodę Zachowań Werbalnych oraz wprowadza alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Preferuje pracę w oparciu o wzmocnienia bezpośrednie oraz modyfikację zachowań poprzez oddziaływanie na motywację.

W Krok po Kroku konsultuje pracę zatrudnionych terapeutów, prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów.