Wicedyrektor terapeutycznego punktu przedszkolnego Krok po Kroku.