Dr Monika Suchowierska otrzymała dyplom na Uniwersytecie w Kansas 2003 r. W czasie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, dr Suchowierska pogłębiała zainteresowania oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie analizy zachowania, a zwłaszcza jej wykorzystania w pracy z dziećmi z autyzmem. Dr Suchowierska jest pierwszym w Polsce Certyfikowanym Analitykiem Zachowania. Od października 2004, jest ona adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Dr Suchowierska jest kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania. Jest ona także Dyrektorem kierunku Psychologia w języku angielskim na SWPS. W roku 2010, dr Suchowierska objęła funkcję Prodziekana Wydziału Psychologii na SWPS. Dr Suchowierska koordynuje dwa programy wymiany studentów i naukowców na linii USA-Europa. W roku akademickim 2009/2010 dr Suchowierska otrzymała Stypendium Fulbrighta i odbyła je na California State University Stanislaus. W pracy klinicznej, Monika pracuje od 19 lat z dziećmi z autyzmem, a od 2005 roku jest Dyrektorem Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku – ośrodka, którego podopieczni korzystają z intensywnej terapii behawioralnej. Jest współtwórcą szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem – Niepubliczna Szkoła Specjalna „Krok po Kroku” im. bł. E. Bojanowskiego. Czynnie uczestniczy w działaniach KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin. W latach 2006-2009 dr Suchowierska pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, a od 2011 roku jest Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Pozanaukowe zainteresowania dr Suchowierskiej związane są z turystyką górską.

Wybrane publikacje:

Suchowierska, M. (2005). Nauczanie dzieci z autyzmem zachowań werbalnych – dwa uzupełniające się podejścia. W: E. Pisula i D. Danielewicz (Red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem (str. 59-78). Kraków: Impuls.

Suchowierska, M. (2006). Recombinative generalization: Some theoretical and practical remarks. International Journal of Psychology, 41 (6), 514-522.

Suchowierska, M. (2007). Cechy charakterystyczne podejścia behawioralnego i rola rodziców w terapii dziecka z autyzmem. W: E. Pisula i D. Danielewicz (Red.), Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju (str. 205-221). Wydawnictwo UW.

Suchowierska, M. & Kawa, R. (2008). Psychologiczna utopia. Charaktery, 138, 92-97.

Suchowierska, M. (2008). Ocena funkcjonalna: metody przeprowadzania analiz i wykorzystanie ich wyników w praktyce. W: P. Bąbel i P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna (str. 63-84). Kraków: WUJ.

Suchowierska, M. (2008). Stosowana analiza zachowania – wykorzystanie technik behawioralnych do rozwiązywania problemów społecznych. W: P. Bąbel i P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna (str. 239-260). Kraków: WUJ.

Suchowierska, M. i Kawa, R. (2008). Zachowania werbalne: koncepcja B. F. Skinnera i krytyka N. Chomsky’ego. W: P. Bąbel i P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna (str. 169-204). Kraków: WUJ.

Suchowierska, M. (2009). Podwójnie sprzężeni. Świat Nauki, 1, 84-85.

Suchowierska, M. (2009). Autism: early detection and the role of primary health care providers in the diagnostics process. Postępy Nauk Medycznych, 5, 398-403.

Suchowierska, M. (2009). Deficyty poznawcze w autyzmie: charakterystyka i mechanizmy powstawania. W: A. Brzezicka i I. Krejtz (red.), Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii (str. 19-37), Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura oraz Instytut Psychologii UAM.

Bąbel, P., Suchowierska, M. & Ostaszewski, P. (2010). Analiza Zachowania od A do Z. Gdańsk: GWP.

Suchowierska, M. i Novak, G. (2010). Measles-mumps-rubella vaccine and autistic spectrum disorder: What do doctors need to tell the parents? Postępy Nauk Medycznych, 5, 422-428.

Suchowierska, M. (2011). Is there really an epidemic of autism? Postępy Nauk Medycznych, 5, 453-461.

Suchowierska, M., Ostaszewski, P. & Bąbel, P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania, praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP.

Suchowierska, M. & Novak, G. (2013). Science and pseudoscience in the treatment of autism. Postępy Nauk Medycznych, 1, 45-50.

Suchowierska, M. & Rupińska, M. (2013). Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) for children with autism – theory and research. Postępy Nauk Medycznych, 1, 51-57.

Suchowierska, M. & Walczak, P. (2013). Knowledge about autism among Polish pediatricians. Postępy Nauk Medycznych, 1, 58-64.

Suchowierska, M. & Cieślińska, A. (2013). Token system as an intervention used for reducing hyperactivity in children with ADHD. Postępy Nauk Medycznych, 71-78.

Suchowierska, M., Rupińska, M. & Bondy, A. (2013). Picture Exchange Communication System (PECS): A Short “tutorial” for the doctors. Postępy Nauk Medycznych, 1, 85-90.